Rijschool Dick

RIJSCHOOL DICK

Nuenen
tel. 06 - 20 97 20 41

Email: info@rijschooldick.nl

CBR beoordeling

KvK 17240538
Btw. Nr. NL050522000B02
Bank NL45INGB0001041475 tnv D. Berrevoet

© 2011 Rijschool Dick

Kwaliteitsrijschool in de regio Eindhoven - Helmond

Over de rijschool

Lesvoorwaarden

Theorie examen

Erkend lid van:

Home

RIS methode

Pakketten/Prijzen

Lessen vanaf 16,5 jaar

Twijfel je nog?

Lesvoorwaarden

BETALINGS- EN ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast indien prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

2. Alle bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3. De volledige pakketprijs + evt. extra lessen moet voor het 1e praktijkexamen betaald zijn.

4. Bij niet tijdige betaling behoud rijschool Dick zich het recht voor de rijlessen stop te zetten en geplande tussentijdse toetsen en/of praktijkexamens te annuleren tot het openstaande bedrag is voldaan. De verplichting tot betalen blijft echter bestaan. Eventuele schades voor de leerling als gevolg hiervan, zijn voor eigen risico van de leerling.

5. Indien een ander persoon voor jou de rijlessen betaald, blijf je zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige betaling. Indien je nog geen 18 jaar bent blijft jouw wettige vertegenwoordiger verantwoordelijk.

6. Betalingen van de lespakketten geschieden uitsluitend via bank.

7. De tussentijdse toets is verplicht.

8. Bij afmelding van de les binnen 24 uur is rijschool Dick bevoegd 50% van de les in rekening te brengen. Komt de les auto voor niets op de afgesproken plaats, wordt een hele rijles in rekening gebracht.  Afmelden kan via sms of een app bij jouw eigen instructeur.

9. Afgesproken data voor theorie examen, tussentijdse toets en/of praktijkexamen zijn definitief.

10. Bij voortijdige beëindiging van je rijopleiding is restitutie van betaalde gelden niet      mogelijk, behalve als tijdens de rijopleiding zou blijken dat het behalen van het rijbewijs om medische, lichamelijke en/of geestelijke redenen niet mogelijk is. De tot dan toe genoten uren rijles worden dan verrekend tegen de contante uurprijzen, zoals die op het moment van stoppen gelden.                                                     Exclusief administratie kosten.

11. Het aantal lessen in het pakket is enkel een richtlijn en kan geen garantie bieden voor het totaal te volgen lessen.

12. Het teveel betaalde lessen zullen worden verrekend en terugbetaald.

13. Als je rijles neemt mag je bij rechterlijke uitspraak niet de rijbevoegdheid zijn ontzegd en je rijbewijs niet zijn ingevorderd. Tevens mag je tijdens de rijles niet onder invloed zijn van bedwelmende en/of opwekkende middelen, op grond waarvan het besturen van motorvoertuigen door de wet of overheid verboden is, noch onder invloed verkeren van medicijnen en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief (kunnen) beïnvloeden.

Als je dan toch rijles neemt vrijwaar je rijschool Dick volledig en zal je de eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

14. Indien voor aanvang van de rijles blijkt dat je (nog) onder invloed bent van bovengenoemde middelen zal de rijles direct worden afgebroken, echter de rijles zal wel in rekening gebracht worden.Middels de eerste betaling aan de rijschool, stem jij of indien je nog geen 18 jaar op het tijdstip van de eerste betaling, in met de voorwaarden zoals hierboven vermeld.